Pakketreizen en garantiestelling

Pakketreizen en wat dat in houd.

Volgens de nieuwe regelgeving moeten wij voor een vaartocht met overnachting voldoen aan de richtlijn pakketreizen. Hiervoor hebben wij een andere algemene voorwaarden dan voor het aanbod die niet onder de pakketreizen vallen.

Wat niet onder pakketreizen valt is een overnachting zonder vaartocht. Een vaartocht zonder overnachting aan boord. Het gebruik van het schip zonder vaartocht en zonder overnachting.

Alle vaartochten met overnachting die geboekt worden na 1 juli 2018 vallen onder de nieuwe richtlijn pakketreizen. Bij downloads vind u meer informatie over uw rechten als klant. . Meer informatie over de definitie van pakketreizen vindt u op de website van https://www.richtlijnpakketreizen.nl/.  en via Downloads

Garantie geregeld | STO Garant 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, welke een pakketreis is in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Nieuwe Maen Charters gebruik van STO Garant voor alle pakketreizen. STO Garant is een erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan [naam organisatie], maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.

De dag na afloop van uw boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Nieuwe Maen Charters. MochtNieuwe Maen Charters voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.

Hiermee heeft Nieuwe Maen Charters zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Nieuwe Maen Charters niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.

Procedure U ontvangt een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening